Τα metars που θα βρείτε στην σελίδα μας αποτελούνται (συνήθως)
από 7 τμήματα.

 • Στο πρώτο τμήμα αναγράφετε ο κωδικός του μετεωρολογικού σταθμού που μας στέλνει το metar.

 • Στο δεύτερο τμήμα αναγράφετε η ημέρα του μήνα και η ώρα που δημιουργήθηκε το metar.

 • Στο τρίτο τμήμα αναγράφονται τα χαρακτηριστικά του ανέμου.

 • Στο τέταρτο τμήμα αναγράφονται τα καιρικά φαινόμενα: βροχή, χιόνι κ.τ.λ.

 • Στο πέμπτο τμήμα αναγράφονται τα  στοιχεία της θερμοκρασίας και του σημείου δρόσου.

 • Στο έκτο τμήμα αναγράφετε η βαρομετρική πίεση.

 • Στο έβδομο και τελευταίο τμήμα αναγράφονται πληροφορίες για την νεφοκάλυψη.

 

Αναλυτική επεξήγηση METAR
LGxx Η τοποθεσία και ο κωδικός του σταθμού.
ddhhmmZ Το dd είναι η ημέρα του τρέχοντος μήνα, το hh είναι η ώρα και το mm τα λεπτά της ώρας που δημιουργήθηκε το metar. Το Ζ στο τέλος σημαίνει ότι η ώρα είναι σε GMT.
dddssKT
ή dddssGggKT
Τα τρία πρώτα ψηφία (ddd) μας πληροφορούν για την διεύθυνση του ανέμου σε μοίρες. Τα επόμενα δύο ψηφία (ss) μας πληροφορούν την ένταση του ανέμου. Το G (αν υπάρχει) ακολουθούμενο από δύο ψηφία (gg) μας πληροφορεί για την ριπή
του ανέμου και το KT μας πληροφορεί ότι η ένταση του ανέμου μετριέται σε Knots (ΚΤ). Αν υπάρχει κάλμα, δηλ. δεν φυσά καθόλου αέρας, αυτό αναγράφετε ως: 00000KT
iipp Το ii είναι ένα πρόσημο που μας πληροφορεί για την ένταση του ανέμου και το pp μας πληροφορεί για το αν βρέχει ή χιονίζει, έτσι το RN σημαίνει βροχή, το +RN σημαίνει έντονη βροχή και το SN ότι χιονίζει
TT/DD Τα δύο πρώτα ψηφία (TT) μας πληροφορούν για την θερμοκρασία και τα επόμενα δύο (DD) για το σημείο δρόσου, σε βαθμούς κελσίου. Αν μπροστά από της θερμοκρασίες υπάρχει το Μ, αυτό σημαίνει ότι η θερμοκρασία που αναγράφετε είναι υπό το μηδέν (π.χ. M04 = -4).
Qpppp Τα τέσσερα ψηφία (pppp) μας πληροφορούν για την βαρομετρική πίεση και το Q ότι αυτή είναι σε mb
 nnn Στο τελευταίο αυτό τμήμα θα βρούμε πληροφορίες για την κάλυψη των σύννεφων:
 • CLR ή SKC = καθαρός ουρανός
 • FEW = 1/8
 • SCT = 2,3,4/8 κάλυψη
 • BKN = 5,6,7/8 κάλυψη
 • OVC = πλήρης κάλυψη του ουρανού με σύννεφα
 • VV = σκοταδισμός

 

Παράδειγμα METAR
LG02 091100Z 18013G21KT 20/15 Q1016
LG02 Το LG02 που αναφέρετε στον μετεωρολογικό σταθμό που βρίσκετε στην Πούντα της Πάρου.
 091100Z Το METAR δημιουργήθηκε την 9η ημέρα του τρέχοντος μήνα και ώρα 11:00 (GMT)
18013G21KT Ο άνεμος φυσά στις 180 μοίρες (νοτιάς). Η ένταση του ανέμου είναι 13 KT ενώ παρατηρήθηκε ριπή των 21 KT.
20/15

Η θερμοκρασία είναι 20 βαθμοί κελσίου και το σημείο δρόσου 15 βαθμοί κελσίου.

Q1016 Η πίεση είναι 1016 mb